sTroms - Strømmodellering og smittespredning i Sør-Troms


Deltakende kommuner:

Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy, Ibestad, Kvæfjord, Bjarkøy, Harstad, Torsken, Berg og Tranøy. 
Troms Fylkeskommune

Fra næringslivet har følgende aktører deltatt:

Astafjord slakteri as, Breivoll Marine Produkter as, Eidsfjord Sjøfarm as, Flakstadvåg Laks as, Gratangslaks as, Kleiva Fiskefarm as, Nordlaks as, Nord Senja Laks as, Northern Ligths Salmon as, Salaks as, Sørrollnesfisk as og Wilsgård Fiskeoppdrett as.

Leverandører til prosjektet:

NGU (Norges geologiske undersøkelse)  
SINTEF Fiskeri og Havbruk

Prosjektorganisering:

Prosjekteier: Sør-Troms regionråd 
Prosjektansvarlig: Marit Johansen/Dag Sigurd Brustind, ordførere Ibestad kommune 
Prosjektleder: Børge Arvesen i 50 % stilling fra 01.05.10 – 31.05.12 
Fag- og formidlingsansvarlig: Tone Rasmussen i 100 % stilling fra 01.09.11 – 31.05.12 
Før dette, innleid i prosjektet fra Ibestad kommune.

Prosjektets styringsgruppe fra 1. mai 2010- 31. oktober 2011:

Marit Johansen, ordfører Ibestad kommune 
Svein Berg, ordfører Skånland kommune 
Helge Eriksen, ordfører Harstad kommune 
Trine-Lise W. Fossland, daglig leder Sør-Troms regionråd 
Børge Arvesen, prosjektleder 
Frode Mikalsen, Troms Fylkeskommune (observatør) 

Prosjektets styringsgruppe fra 1. november 2011 til 31.mai 2012:

Dag Sigurd Brustind, ordfører Ibestad kommune 
Ronny Grindstein, ordfører Gratangen kommune 
Ivar B. Prestbakmo, ordfører Salangen kommune og leder av Sør-Troms regionråd 
Trine-Lise W. Fossland, daglig leder Sør-Troms regionråd 
Børge Arvesen, prosjektleder 
Frode Mikalsen, Troms Fylkeskommune (observatør) 
Audun Sivertsen, Tranøy/Midt-Troms Regionråd (observatør for kommunene u/ Sør-Troms)

Finansiering

Dette prosjektet er finansiert av Sør-Troms Regionråd. Ved spørsmål, kontakt prosjektleder inntil prosjektets utløp 31/5-2012, og etter det.

Last updated: Monday October 15, 2012

Denne siden er vedlikeholdt av SINTEF Fiskeri og havbruk www.sintef.no/fisk