sTroms - Strømmodellering og smittespredning i Sør-Troms


Smitte, blant annet virus (ILA og PD) og lakselus, spres med havstrømmene mellom lokaliteter

Hovedmålet med prosjektet er å studere vannslektskap og spredning av smitte med strømmen i kystsonen.

Utsikt fra Sandsøya mot Senja

Utsikt fra Sandsøya mot Senja og ut Andfjorden

Havstrømmer er modellert i SINMOD. SINMOD er et 3D modellsystem som kobler fysiske og biologiske prosesser i havet. Modellen har vært under utvikling og blitt er brukt ved SINTEF i over 25 år. SINMOD er etablert med høy oppløsning på 800 x 800 m langs hele norskekysten. I prosjektet sTroms settes modellen opp med 160 m horisontal oppløsning fra Tjeldsundet til Malangen. Dette arbeidet utføres i samarbeid med havbruksnæringen.


Last updated: Monday October 15, 2012

Denne siden er vedlikeholdt av SINTEF Fiskeri og havbruk www.sintef.no/fisk